Multi

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji, kimi insanlara göre gerçek kimilerine göre gerçek olmayan bir alandır. Parapsikoloji, normal duyularımızın dışında gerçekleşen şeyleri algılama şeklini inceler. Parapsikoloji  denildiğinde kısaca duyu organlarımızı kullanmadan algılayabildiklerimiz ile paranormal olayları araştırır ve çözümler. Bunlar; ölümden sonra yaşam, duyu dışı algılama, psikokinezi gibi olaylardır. Parapsikoloji uzmanları gerçekleşen bu olayları deneysel yöntemler ile tespit edip sınıflandırma yaparlar. Uzmanlar tarafından insanların paranormal yetenekleri keşfedilir ve geliştirilir. Bu güne kadar en çok rastlanan paranormal yetenekler arasında, telepati, durugörü, astral seyahatler, psikokinezi fenomen ve psişik fenomenidir. Bu alanlarda daha fazla araştırma ve deneyler gerçekleşmiştir ve paraposikoloji alanı 1889 yılından itibaren gelişmektedir.

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji aynı zamanda psikolojinin alt dallarından birisidir. Ancak ilgilendiği alanlar çok soyut ve geniş kapsamlıdır. Bu neden ile içinde başka bilim dalları da bulundurur. Bunlar: fizik, biyoloji ve fizik gibi bilim dallarıdır. Tüm zihinsel olaylar incelenirken bunlardan da yararlanılarak daha somut bir veri elde edilir. Üniversitelerin psikoloji bölümüyle bağlantılı bir alan olmadığından bazı üniversiteler ayrı bir bölüm olarak bünyesinde açmaktadır. Bu üniversite ve araştırma yerleri ise dünya çapında sayıları çok fazla değildir. Psikokinezinin varlığını ortaya çıkarmak için RNG kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılan temel bir yöntemdir. Bir başka yöntem ise Ganzfeld Uyarımı’dır. Bu yöntemde duyular dışında algılamanın olduğunu göstermek ve ortaya çıkarmak için kullanılır. 

Parapsikoloji Ne İşe Yarar?

Geçmişte ve günümüzde çeşitli kolluk ve istihbarat örgütleri tarafından büyük ilgi görmüştür. Parapsikoloji yetenekleri olan telapati ve telekinezi çeşitli devlet kurumları ve bilim insanları tarafından üstüne düşülerek araştırılan bir konu olmuştur. 1970 yıllarında özellikle CIA bünyesine çalışması için binlerce medyum almıştır. Doğu ülkelerinde ise ortaya atılmış ve araştırılmakta olan terimlerden bazıları, psikotronik, biyoenerji, Kirlian fotoğrafçılığı ve biyoplazma adlarını almıştır. Aynı zamanda kaybolanların yerini bulmakta ve arkeolojide kayıp şehirleri ve kazı alanlarını bulmakta kullanılmıştır.

Parapsikolojik Yetenekler

Günümüzde parapsikoloji araştırma yerlerinin bir kısmı psişik araştırma kurumu adını kullanmaktadır. 1930’lu yıllardan beri psişik fenomen araştırma laboratuvarları içeriklerini, inceleme yöntemlerini daha bilimsel ve net vurgulamak için psişik araştırma terimini kullanmışlardır. Astral seyahat, telapati, vücut dışı deney, paranormal olaylar ve psikometri için bu deneyler aracılığı ve gözlemlere dayanarak çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan araştırmalar ve incelemeler günümüzde çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalarda tespit edilen yetenekler; zihinsel etkiler ve fiziksel etkilerdir. Bunlar bilinmeyeni bulma, ruh dışı deneyimler, eşyalar üzerinde yaratılan etkiler, bireyler üzerinde yaratılan etkiler, değişik şuur halleri, ölüm öncesi ve sonrası deneyimler, ruhun bedenden ayrılması, rüyalar, prekognisyon, reenkarnasyon ve ekminezi gibi bireylerde bulunan değişik parapsikolojik yeteneklerdir.

Bunların tespiti için şuan ABD’nin çatısı altında sadece iki üniversite bu eğitimi ve çalışmaları yürütmeye devam etmektedir. Parapsikolojik çalışmaları şuan ağırlıklı olarak yürüten ülke ise şu an İngiltere’dir. Artık psikolojinin bir alt dalı olarak görülmeye başlanmış ve tek bir dal olarak ele alınış biçimi neredeyse hiç olarak kalmamıştır. İnsan zihnini ya da spiritüel olduğu düşünülen yanları etüd eden transpersonal, normal dışı deneyimler geleneksel psikolojik terimler ile inceleme yürütülmektedir.

Türkiye’de Parapsikoloji Uzmanları

Türküye’de parapsikoloji uzmanları çok gündemde olmamaktadır. Psikologlar Ve Psikiyatristler Derneği bu hizmeti vermek için Türkiye’de çalışmalar yürütmektedir. Kurulan dernek bu konuda dışarıdan dersler vererek parapsikolojiyi merak edenlere yardımcı olur. Asıl hedeflenen ise kurulan dernek ile daha fazla ilgi çekebilmek ve araştırma yapabilmektir. Bütün dersler ve araştırmalar federasyonun çatısı altında yapılmaktadır. Derneğin amacı ise Avrupa standartlarına yükselmektir.

Yorum yap

Bizi takip edin

En güncel sağlık haberleri için bizi takip edin.