Multi

Damar Yolu Açma

Damar yolu açma işlemi, hastalara serum, ilaç ve benzeri uygulamalar eşliğinde dolaşım sistemi ve dış ortam ile doğrusal olarak giriş yolu açabilmek için vene kateter‘in uygulanması işlemidir.

Damar Yolu Açma Teknikleri

Özellikle diyaliz hastalarında damar yolu açılırken ilk tercih Arteriovenöz Fistüküllerdir.  Arteriovenüz fistül denildiği zaman,kola herhangi bir cihaz takılmamak ile birlikte kolda yüzeyel bulunan damarlar ile Atardamarı birleştirmek ve bu sayede yüksek basınç bulunan Atardamardan, düşük basınçlı yüzeyel toplardamara kan akışı geçişini sağlamaktır. Bu sayede cildin altında bulunan ve hızlı kan akımı olan bu yüzeysel venler, rahatlıkla kan alınıp verilmek için kullanılabilmektedir.

Arteriovenöz Fistükülleri anlatmak için damar yolu açma teknikleri anatomisinden bahsetmek gerekmektedir. Kollarda 2 tip ven bulunmaktadır. Bunlardan ilki derin venler ki bunlar atardamarlar ile kolun iç kısımlarında bulunmaktadırlar. İkinci venler ise yüzeysel venlerdir. Bu venler, elin hemen üzerinde yer alan yüzeysel venleri oluşturmaktadır. Yüzeyel venler, anatomik olarak kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte toplu geniş bir damar olarak kollarda seyretmektedirler.

En çok kullanılan ‘Sefalik Ven’ başparmağın olduğu yerin devamından üst kola doğru gitmektedir. Üst kolda kolun dışın kısmında seyrederek yukarıya doğru uzanmaktadır.

Arteriovenüz Fistüküllerde en çok kullanılan kıymetli yüzeyel damarlar, sefalik damarlardır. Buna alternatif olarak kullanılan bir damar daha bulunmaktadır. Buda kolun iç kısmında seyreden damar yolu açma işlemi olan Bazilik Ven’dir. Bazilik Ven, dirsek ekleminin ön tarafında yüzeyel seyrettikten sonra üst kolda kolun iç kısmına girdiğinde derinleşerek arter ve sinirler ile birlikte derinden seyretmektedir. Bazalik Ven’in kullanılması gerektiği zaman, Bazilik Ven’in yüzey olması hali yani derinden bulunduğu yerden daha yüzeyel kısma ,cildin alt tarafına getirilmesi gerekmektedir.

En çok tercih edilen fistüller Radyosefalik Fistüller’dir. Yani Brakiel arterin daha sonra 2 dala ayrıldığı Radial Arter ve Ulner Arter olarak ayrıldığı durumda bileğe gelen Radial Arter ile yine bilekte bulunan Sefalik Ven’ in birbirine birleştirilmesi ile oluşturulmuş  fistüldür. Bu fistülün en büyük avantajı, uzun süre problemsiz çalışan ve damar yolu açma işlemi uygulanır iken vücutta en az kan kullanarak çalışan fistül olmasıdır.

Hastalarda bilekte oluşturulan bu Radyo Sefalik Fistüller eğer hastanın damarları uygun değil ise bir sonraki seçeneğe geçmek ve Brakio Sefalik Fistül’ü oluşturmak gerekmektedir. Brakio Sefalik Fistül denildiği zaman, dirsek ekleminin ön tarafında Brakial Arter 2 dalına ayrılmadan hemen önceki kısmı ile kolun üst tarafında seyreden Sefalik Ven’in birleştirilmesi ile oluşan fistülleri kapsamaktadır.Bu sayede de geniş bir damar yolu elde edilmiş olmaktadır.

Damar Yolu Nasıl Açılır?

Damar yolu şu şekilde açılmaktadır:

1-Damar yolunu açmak için öncelikle turnike kola bağlanır. Daha sonra hastanın eli aşağıya indirilir . Eğer hastanın damar yolu açma işlemini uygular iken kolu yukarıda olursa damar dolmayacağı için damar yolunu görmemiz mümkün olmamaktadır.

2-Hastanın yumruk yapılması istenir. Palpe ederek nereden damar yolu açılabileceğine bakılmalıdır. Bu hususta en önemli nokta, koldaki veya ayaktaki yüzeysel büyük benler tercih edilerek damar yolu açılmalıdır. Elimiz ile palpe ettiğimiz bir damarı gözümüze kestirerek dezenfektan ile damar yolu açılacak bölge yukarıdan aşağıya doğru temizlenmelidir.

3-Hangi boy intraket ile damar yolu açılacak ise damara 30-45 derece açı ile intraketin ucu ilk önce sokulur. İntraketin ucunu soktuktan sonra kan akışının geldiği görülmektedir.

4-İntraketin iğne kısmı geriye çekildikten sonra düşülen 15 derecelik açıya düşürüldükten sonra damar yolu açma işleminde turnike çözülür ve hastanın elinin açması istenmektedir. Bantlar ile yapıştırılıp arkadaki beyaz kapak yani adına stoper de denilen kapak çıkarılmaktadır. İğne çekildiği zaman kan akışı dışarı akacağı için kanı durdurmak amacı ile intraketin üzerine bastırılıp iğne çekilmektedir. Ve intraket kapatılmaktadır.

Yorum yap

Son Eklenenler

Bizi takip edin

En güncel sağlık haberleri için bizi takip edin.